Zásady ochrany osobních údajů

Správcem osobních údajů ve vztahu k tomuto webu je společnost Obchod s nápoji Baráček s.r.o., Na Ulici 61, 67921 Černá Hora okr.Blansko, sp.zn. Kr.soud Brno oddíl C vložka 65469, IČO: 29203929
Vaše osobní údaje zpracováváme pro tyto účely:

  • Registrační formulář - uživatelský účet.
    Zpracováváme vaše jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo a adresu do okamžiku, kdy požádáte o zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů
  • E-shop - objednávka zboží.
    Zpracováváme vaše jméno, příjmení, název společnosti, e-mail, telefonní číslo a adresu po dobu deseti let. Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy.
     

Pro lepší kvalitu našich služeb spolupracujeme s dalším zpracovatelem, kterému mohou být vaše data zpřístupněna. Ke zpřístupnění dochází výhradně v souvislosti se službami webu www.baracek.cz a to pouze v nezbytném rozsahu. Tímto zpracovatelem je:
Ing. Igor Kuba, Souhrady 667/10, Brno, e-mail: info@zhotoveniwebu.cz
Nikomu dalšímu osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme.

Zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů